Noodwebsite van de

Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van Moslims (VOEM) vzw

 
 

Powercare: een splinternieuw project van VOEM Brussel


'Powercare' is ontstaan als reactie op de vaststelling dat zelforganisaties, en ook V.O.E.M. vzw zelf, sinds geruime tijd een bijkomende functie op zich nemen. Men wordt namelijk geconfronteerd met vele welzijnsvragen vanuit de achterban, die men adequaat tracht te beantwoorden d.m.v. doorverwijzing naar de geschikte welzijnsactoren.

Deze doorverwijsfunctie is echter een erg tijdsintensieve taak waarvoor men tot op heden niet erkend noch ondersteund wordt. Thans neemt men deze rol informeel op daar de vraag vanuit de achterban immens en onomstootbaar is. Dit is echter niet evident gezien de beperkte middelen en mankracht. Via het project ‘Powercare’ wensen we de betrokken zelforganisaties (lidorganisaties van V.O.E.M. vzw Brussel en partnerorganisaties) en intermediairs te versterken zodanig dat ze zich ondersteund weten in bovenbeschreven doorverwijsfunctie. Naast VOEM vzw zijn ook Mangoboom in bloei, El Andino, Russisch huis, Almanar vzw, twee doorverwijspunten verbonden aan een moskee, zijnde Al Amal en Al Khalil en een doorverwijspunt verbonden aan een kerk, betrokken in dit project. Deze ondersteuning zal vervolgens ten goede komen aan de achterban, die beter wegwijs zal gemaakt kunnen worden in het Brusselse welzijnslandschap.

Concreet zal er onder meer gewerkt worden met vorming op maat, intervisietechnieken, informatiesessies, individuele ondersteuning en krachtenbundeling opdat er een sterk welzijnsnetwerk kan uitgebouwd worden. Hiervoor is de Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad (BWR) een belangrijke actor in het verhaal. Deze is nauw betrokken als ondersteuner en medestuurder van het project en vormt de link met de reguliere actoren in het welzijnsveld.

Powercare, samen sterk rond welzijn!

Voor up to date informatie, houd deze webpagina zeker in de gaten.

Kim Van Wallendael,
powercare.voem@gmail.com - 02 413 01 52.

 • Brussel, vanaf 1 oktober: Opstart Onthaalpunt VOEM.
  Heeft u een vraag?
  “Ik heb geen papieren en ben ziek, waar kan ik naartoe?”
  “Waar kan ik thuishulp vinden?”
  “Kan mijn werkgever mij zomaar ontslaan?”
  “Ik heb het financieel moeilijk, waar kan ik terecht?”
  “...”

  In het kader van het project Powercare start V.O.E.M. vzw met een onthaalpunt en dit teneinde de doelgroep nog beter te ondersteunen. Hier kan iedereen terecht met zijn welzijnsvragen. Heeft u een vraag rond huisvesting, kinderbijslag, inkomen, medische hulp, onderwijs,...? Kom gerust langs! V.O.E.M. helpt u op weg en verwijst u graag door naar zijn bevoegde welzijnspartners.
  Wanneer? Vanaf maandag 1 oktober 2012; elke 1e en 3e maandag van de maand van 14 tot 16h.
  Waar? V.O.E.M. vzw, Lakensestraat 68, 1000 Brussel, Tel. 02 503 13 25, GSM: 0495 81 34 23; E-mail: onthaalpuntvoem@gmail.com
  Met de steun van Powercare, BWR en de VGC. Zie ook de pagina op Facebook.


Onthaalpunt VOEM


Vlaamse GemeenschapsCommissie

 

Image of calligraphy

"La connaissance est lumière, l'ignorance est obscurité"
Calligraphie de Abdelatif HABIB

 
VOEM-Secretariaat:
(Free script provided by JavaScript Kit)

Firefox Download Button  Get Thunderbird 

Webmaster:

      Update: 4 oktober 2012