Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van Moslims (VOEM) vzw

 
 


Privacy Verklaring


Deze website houdt geen gegevens bij van bezoekers en plaatst geen cookies. We maken wel gebruik van een website statistics service, nl. StatCounter.com, die een eigen privacy policy hanteert (zie op hun website). Wij hebben geopteerd voor een door StatCounter aangeboden type van statistiek dat geen gebruik maakt van cookies en waarvoor Statcounter dus geen cookie plaatst op de pc van onze bezoekers.
Om de privacy van de bezoekers verder te beschermen, wordt bovendien voor de statistieken het IP-adres van de pc van bezoekers 'geanonimiseerd' of 'gemaskeerd' - dwz dat het laatste octet van het IP adres automatisch vervangen wordt door een 0 (vb IP adres 255.255.255.255 staat in de statistieken als 255.255.255.0).
Welke statistieken gegenereerd worden kunt u nazien in de privacy policy van StatCounter. Wij gebruiken deze statistieken enkel om onze website te optimaliseren.

________________________

Image of calligraphy

"La connaissance est lumière, l'ignorance est obscurité"
Calligraphie de Abdelatif HABIB
Volg ons/vind ons leuk op  

 
VOEM-Secretariaat:
(Free script provided by JavaScript Kit)

Firefox Download Button  Get Thunderbird 

Webmaster:

      Update: 2 december 2013